مجتمع آموزشی هوشمند

مجتمع آموزشی هوشمند

سال تاسیس : 1393

دوره اول و دوم  / ناحیه 1 شیراز 

***کسب مدال طلا سومین مرحله آزمون جایزه بزرگ خانه ریاضی تهران***

***کسب مقام اول المپیاد زیست شناسی***

***برگزیده مسابقه فرهنگی هنری فردا ***

*** افتخار افرینی دبیران محترم سرآمد در انواع جشنواره ها ***