مجتمع آموزشی هوشمند

مجتمع آموزشی هوشمند

سال تاسیس : 1393

دوره اول و دوم 

ناحیه 1 شیراز 

***کسب مدال طلا سومین مرحله آزمون جایزه بزرگ خانه ریاضی تهران***

***برگزیده مسابقه فرهنگی هنری فردا ***

*** افتخار افرینی دبیران محترم سرآمد سرکار خانم ثریا کرمی - سرکار خانم اطهر ناسک ***