کلیپ فعالیت های مدرسه

 موفقیت با برتری خفیف قسمت 6                                                         مصاحبه ورودی سرآمد

چالش جشن فارغ التحصیلی                                                                           جشن فارغ التحصیلی 1403 - 1402                                                                                    جشن روز معلم 

قدردانی اعضای انجمن اولیا از پرسنل مجتمع آموزشی سرآمد                       حضور سرآمدی ها در آرامگاه سعدی ( روز بزرگداشت سعدی )                            موفقیت با برتری خفیف ( قسمت 5 )

کارسوق ادبیات                                                                                                  لیگ علمی                                                                              کارسوق ریاضی

فعالیت های آموزشی 6 ماهه اول سال تحصیلی 1403 - 1402                                              جشن نوروز 1403                                      جشن تلاش

شهر ریاضی                                                          فعالیت های فرهنگی پرورشی مجتمع آموزشی سرآمد                              فعالیت های واحد مشاوره مجتمع آموزشی سرآمد

 جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله درون مدرسه ای                 بازدید از  مجموعه زندیه سرآمد                            راههای موفقیت از کتاب برتری خفیف

ارائه کارنامه تحصیلی روانشناختی نوبت اول                                       برگزاری سمینار علمی - پژوهشی                           برگزاری کمپ مطالعاتی در سرآمد

جشن روز پدر در سرآمد دوره دوم متوسطه                         جشن روز پدر در سرآمد دوره اول متوسطه                                      روز مادر در سرآمد

 شب یلدا در سرآمد                                                                خیریه سرآمد                                         تدریس در کنار آرمگاه خواجوی کرمانی سرآمد

دیدار اولیا و دبیران سرآمد                                                          معرفی مشاوران دپارتمان سرآمد                                            مسابقات آزمایشگاهی در سرآمد

نظام تشویقی چند بعدی سرآمد                                                                مجمع عمومی اولیا و مربیان مجتمع آموزشی سرآمد                                روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی       

روز تربیت بدنی و ورزش در سرآمد                                                                      معرفی دپارتمان مشاوره سرآمد                                               راههای موفقیت از کتاب برتری خفیف بخش سوم                             

روز سالمند                                                                                                                    روز آتش نشان                                                            شروع سال تحصیلی از نگاه دانش آموزان سرآمد                           

شروع سال تحصیلی در سرآمد                                                                                 دپارتمان مشاوره سرآمد                                                   راههای موفقیت از کتاب برتری خفیف بخش دوم                           

سرآمد از نگاه دانش آموزان متوسطه اول                                                            معرفی مشاورین دپارتمان سرآمد                                                                     حافظیه با سرآمد                                                   

سرآمد از نگاه دانش آموزان                                                                    راههای موفقیت از کتاب برتری خفیف بخش اول                                                          گیمیفیکیشن در سرآمد