مصوبات شورای مدرسه شهریور و مهرماه

1-تعیین اهداف و چشم انداز 2-ایجاد اتاق استودیو ضبط آموزشی 3- خرید تجهیزات جهت تصویربرداری 4- تهیه دستگاه ضد عفونی و اکسی متر 5-پروزه مهر و تقویم اجرایی مدرسه 6-تزیین مدرسه به مناسبت اول مهر و هفته دفاع مقدس 7- اجرای برنامه بازگشایی (به صورت مجازی)8- جلسه معارفه پایه هفتم با رغایت موارد بهداشتی 9-تقدیر از دبیران با اهدا هدیه

مصوبات شورای مدرسه شهریور و مهرماه

گزارش تصویری